Prázdniny, poznávanie, zážitky


Aj tohto roku sa deti zo ZŠ v Koškovciach zúčastnili prázdninového tábora, ktorý organizovalo SCVČ Vyšný Hrušov. Prvý prázdninový týždeň deti trávili v škole, kde tvorili, súťažili a jednu noc aj spali. Nielen aktivity v škole, ale aj okolité dostupné zaujímavosti boli spestrením tábora. Čertov kameň a Monastyr  v Krásnom Brode boli cieľom túry v prvý deň tábora.

Vďaka dobrým ľuďom mohli deti vycestovať za poznaním a zážitkami do jazdeckého areálu manželov Oráčových v Kamienke. Streľba z luku na terč, preťahovanie lanom, jazda na koňoch, či posedenie v príjemnom prostredí boli úžasným zážitkom a oddychom zároveň.Táto vďaka patrí Autoškole MATTA, autoškole LUCIA, autoškole BIĽO a tiež spoločnosti  L-FORESTA,s.r.o. ktorí nám na tento pobyt tiež  finančne prispeli. FOTO

Vedúce tábora: Mgr. Jakubčová, Mgr. Krížová

Sninský kameň


Na dnešnú turistiku nás prišlo menej. Všetci mali akési povinnosti. Nám to však nebránilo, aby sme si dnešný výlet išli užiť na Sninský kameň. Autom sme sa odviezli do Zemplínskych Hámrov. Výstup na Kameň sme zvolili inou trasou než tou, ktorou sme šli v novembri. Pomaličky s prestávkami sme to zvládli v rekordnom čase dvoch hodín. Aj niektorí dospelí by nám závideli. Po výstupe na Veľký Kameň sa nám naskytli nádherné výhľady na okolie. Minule sme mali hmlu, sneh a nič sme nevideli. No dnešná viditeľnosť a krásne počasie to vynahradili. Ukázali sme deťom kde sú aké dediny, kopce, kde je už Poľsko a Ukrajina. Najedli sme sa, napili a presunuli sa na Malý Kameň. Tu sme si poľahali, oddychovali a vychutnávali si slniečko. Keď nastal čas odchodu, vytiahli sme vrcholovú knihu a všetci sme sa do nej podpísali. Zišli sme na Tri Table. Usalašili sa pri jednom ohnisku a poopekali všetko, čo sme mali nabalené. Vybiť energiu z jedenia sa chlapci rozhodli lezením po stromoch. Ani baby sa nedali zahanbiť a ukázali svoje zručnosti. Cesta dole nám ubehla rýchlo pri rozprávaní vtipov a vymýšľaní vtipných veršíkov. Dnešný deň sme ukončili na Gazdovskom dvore. Vychutnali sme si tu kofolu, preliezky, trampolínu, ale najväčší úspech mali zvieratká. Aj keď v menšom počte, ale môžem s radosťou za všetkých povedať, že tento výlet bol asi najlepší. FOTO
Mgr.Spurná

Futbalom proti rasizmu


Dňa 25.5.2012 sa v Jasove pri Košiciach uskutočnil futbalový turnaj o putovný pohár riaditeľky ZŠ Jasov. Spoluorganizátorom a účastníkom turnaja bol aj ZÚ Pohybové hry pri ZŠ s MŠ Koškovce.Tretím účastníkom boli nerómski žiaci zo ZŠ Poproč.Súperenie skončilo takto:
1.miesto:ZŠ Jasov-putovný pohár,pohár za 1.miesto,zlaté medaily, 2.miesto:ZŠ Poproč-pohár za 2.miesto,strieborné medaily, 3.miesto:ZŠ s MŠ Koškovce-pohár za 3.miesto,bronzové medaily. Súčasne s turnajom prebiehala súťaž v kreslení na tému rasizmus. Najlepšie výtvarné práce boli odmenené knihami. Žiaci z Koškoviec sa mohli turnaja v 144 km vzdialenom Jasove zúčastniť iba vďaka podpore zo strany SCVČ Vyšný Hrušov. FOTO
Ferenc Ladislav vedúci ZÚ Pohybové hry

O čom snívajú stromy

Schopnosti, ktoré nadobudli žiaci krúžku Počítač hrou počas celého roka, sme využili na konci krúžku v miestnom parku, kde sme urobili happening “O čom snívajú stromy.” Ľudia komunikujú pomocou internetu a ako komunikujú stromy a príroda? A o čom asi snívajú? To bola hlavná myšlienka našeho happeningu. Stromy sme pospájali pásmi papiera, aby mohli medzi sebou komunikovať, žiaci napísali listy a kresby pre stromy a priložili ich ku každému stromu. Náš happening zaujal aj obyvateľov obce… FOTO

Mgr.Martin Partička

Tvorivé dielne

Pred Veľkou nocou  deti zo záujmového útvaru Tvorivé dielne vytvárali veľkonočné výrobky. Svojimi výtvormi sa zapojili aj do súťaže O najkrajšiu kraslicu a iné veľkonočné dekorácie. Aj ich práce prispeli k skrášleniu prostredia našej školy.
V apríli pri príležitosti Dňa Zeme žiaci ZŠ vytvorili zemeguľu z odpadového papiera. Bola upletená z papierových šúľkov – z novín a letákov. Aj deti z nášho krúžku sa zapojili do výroby týchto šúľkov a potom už upletenú zemeguľu vymaľovali.
V máji deti zaujalo najmä vytváranie misky a truhličky z drevených lekárskych paličiek.

Mgr. Slavomíra Šoltýsová

Malý vševedko

Činnosť záujmového útvaru Malý vševedko  bola v tomto období zameraná aj na prípravu kultúrneho programu ku Dňu matiek. Žiaci v ňom dokázali, akí sú talentovaní v rôznych činnostiach. V deň programu to ocenili aj ich mamy a staré mamy, ktoré boli právom hrdé na výkony svojich ratolestí. Deti svojím nádherným kultúrnym programom dokázali, ako veľmi svoje mamy a staré mamy ľúbia a vážia si ich za to,čo všetko pre ne robia. V závere im darovali kvet, ktorý si pre ne vlastnoručne zhotovili.

Vedúca záujmového útvaru: Mgr. Anna Stirčáková

Základy výživy a varenia


Žiaci sa tešia na každú hodinu krúžku, odreagujú sa od učenia a naučia sa pripravovať rôzne druhy jedál, piecť rôzne koláče a zákusky. Ku dňu matiek žiaci upiekli svojim mamičkám zákusky v tvare srdiečka z lásky. Krúžok zahájime dnes spoločnou grilovačkou . FOTO
Mgr. Jana HOLPOVÁ

Matematický klokan

Moji matematickí  skokani 7.ročníka sa zlepšujú, úspešne reprezentujú našu školu v rôznych matematických súťažiach ako napr. Pytagoriáda, Matematický klokan,
Moja família, … Hravou formou sa učia a overujú si svoje znalosti z matematiky. FOTO

Mgr. Jana HOLPOVÁ

Výlet do Poľska

Peknou  tradíciou sa môžu pochváliť žiaci ZŠ s MŠ v Koškovciach. Odmenou za výborné štúdijné výsledky a úspešné reprezentovanie školy je výlet do Poľska.  Aj tento rok sa 43 žiakov našej školy v piatok 18.5.2012 tešilo na tento výlet. Čakal ich tam trojdňový pobyt plný prekvapení a zážitkov.  Cestou sa zastavili pri pamätníku na Dukle, kde spolu s učiteľmi položili kyticiu a zapálili sviečky, čím  si uctili životy padlých vojakov. V sobotu za pekného počasia sa plavili po vodnej nádrži  Solina, navštívili skanzen v Sanoku, oddýchli si pri chutnej pizzi a zmrzline. Spoločná diskotéka s poľskými kamarátmi zavŕšila pekný výlet. V nedeľu po obede sa všetci spokojní, plní dojmov a zážitkov vrátili domov.
Sme presvedčení o tom, že zmysluplné voľnočasové aktivity našich žiakov počas celého školského roka sa výrazne pričinili o úspechy vo vedomostných a športových súťažiach.  Za to patrí vďaka samotným žiakom, rodičom, pedagógom, ale aj súkromnému CVČ Vyšný Hrušov, ktoré zasrešuje tieto aktivity.  Výlet do Poľska je toho dôkazom. FOTO
Vedúce krúžkov Mgr. Krížová, Mgr. Jakubčová

Anglická konverzácia hrou

Koniec školského roka sa blíži a nás vonku ťahá čoraz viac. Piatkové popoludnie je na vychádzku do prírody ako stvorené, a tak sme sa rozhodli, že sa zo školy rozbehneme von a spojíme angličtinu s opekačkou.  Dá sa to. Pri ohni sa dobre spievajú nielen slovenské pesničky, ale aj anglické a popri chrumkaní opečenej slaniny sme sa naučili zopár nových slov pomenúvajúcich javy okolitej prírody.

Mgr.Miloslava Matláková

Blahoželáme

Naši žiaci vďaka krúžku Geo – turisticky a hravo aj v tomto školskom roku dosiahli vynikajúce umiestnenia na geografickej olympiáde. Zúčastnili sa okresného aj krajského kola. Poďakovanie patrí  žiakom, ktorí plní elánu, trpezlivosti a chuti do učenia sa venovali príprave na olympiádu a sa zúčastňovali  aj výletov, ktoré sme spoločne s krúžkom Mladý cestovateľ  absolvovali.
Okresné kolo – Peter Hodor ( 1.miesto), Mária Maliková (2.miesto), Lenka Ďurčeková (3.miesto), Katka Ďurčeková (4.miesto), František Sitarčík (6.miesto), Samko Gajdoš (7.miesto),Michaela Katanová (8.miesto), Denisa Čopanová ( 9.miesto)
Krajské kolo – Mária Maliková (5.miesto), Peter Hodor (9.miesto)
Z krúžku sme sa zapojili aj do separovaného zberu bateriek a aj do projektu “Žiaci tvoria ekomapu “.
Ďakujeme SCVC Vyšný Hrušov, že nám umožňuje kretívne, zaujímavo získavať vedomosti a tráviť spoločne  voľný čas.

Mgr.Jakubčová

Športové všeličo


I naďalej poctivo pracujeme a finišujeme v tomto krúžku.Teraz sme sa zdokonaľovali  vo vybíjanej,  nakoľko nás čakalo ešte okresné kolo vo vybíjanej. Tu sme vybojovali 3.miesto. Po vybíjanej sme prešli na atletiku. Potrebovali sme sa zdokonaliť a kvalitne pripraviť na okresné kolo v atletike. To sme zvládli vynikajúco. Skončili sme na 1. mieste a postupujeme na krajské kolo. A to boli posledné súťaže tohto školského roku a posledné naše úspechy.

vedúca krúžku: Mgr. Tatiana Slivková

Priateľka slovenčina

Navštevovaním tohto krúžku sa značne zlepšili vyjadrovacie schopnosti detí. Žiaci si obohatili slovnú zásobu v slovenskom jazyku. Zlepšil sa aj ich písomný prejav. V škole menej rozprávajú po rómsky. Sú istejšie, smelšie, nehanbia sa rozprávať po slovensky. Tento krúžok vo veľkej miere prispel k celkovému rozvoju osobnosti detí.
Mgr. Fejková

Turisticko – kreatívny týždeň

2. 7. – 6. 7. 2012

PROGRAM

Pondelok:
dopoludnia:               Kreatívny pondelok – Súťaž – Bez servítky, batikovanie

popoludní:                 Športové disciplíny

Utorok:
dopoludnia:               Jazdecký utorok – jazda na koňoch – Kamienka – jazdecká škola
popoludní:                Cukráreň Humenné, Bez servítky
večer a noc:               Táborový oheň (opekačka)  – indiánske piesne a tance

Streda:
dopoludnia:              Sladká streda, vychádzka do prírody a spoznávanie rastlín, vlastná výroba medu z rastlín
popoludní:              Bez servítky, súťaže

Volejbalový ZU

Školský rok sa blíži ku koncu a končí sa aj volejbalový ZÚ. Sme spokojní, čo sme za tento školský rok dokázali. Dňa 19. marca sa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale v Humennom. Ako nováčikovia sme sa snažili čo najlepšie pripraviť. Chýbala nám troška šťastena, ale aj napriek tomu pri výbornej konkurencii sme získali náš prvý pohár za 3. miesto. Tento úspech nás veľmi teší a povzbudzuje vpred k lepšej hernej činnosti. Tešíme sa a sme v presvedčení, že ďalší rok budeme dosahovať ešte lepšie herné výsledky. Foto

Ing.Janka Hobľáková